10 gode råd til montering af trappe

Stor guide og tjekliste til nye trapper​

Hvis du skal have en ny trappe, er der rigtigt mange ting som skal besluttes. Den nemmeste måde at købe en ny trappe på er at udfylde vores formular på forsiden, som hedder ”Få hjælp til hele dit trappeprojekt”. Så vil du blive kontaktet af en erfaren konsulent som – uforpligtende – kan vejlede dig fra start til slut. Trappeteamet holder til i både Åbyhøj, Vojens og Skovlunde, så vi tilbyder både konsultation, levering og montering af trappe, uanset hvor du bor i Danmark.

Hvis du alligevel vælger at kaste dig ud i at købe en ny trappe selv, kan det være en god idé at kunne svare på spørgsmålene i nedenstående oversigt. Du kan selv vælge, om du vil gennemgå det hele eller bare vil klikke dig ned til de punkter, der er mest relevante for dig.​

 1. Hvor skal den nye trappe være?
 2. Er der plads til en ny trappe på det ønskede sted?
 3. Ligeløbstrappe - kvartsvingstrappe eller halvsvingstrappe
 4. Evt etablering af trappeåbning
 5. Specielle krav til den nye trappe
 6. Trappens udseende og design
 7. Kvalitetskrav til trappeprojektet
 8. Opmåling og tilbudsfase
 9. Levering og montering
 10. Sådan forløber en trappesag typisk

​Hvis du har nogenlunde styr på det hele, kan du straks gå til vores billedgalleri for at få mere inspiration. Du kan også med det samme bestille en gratis opmåling og ved den lejlighed få et uforpligtende tilbud på en ny trappe.

BILLEDGALLERI  GRATIS OPMÅLING  

​ Ref.: 3275

​Ref.: 3490

Ref.: 3420​

1) Hvor skal den nye trappe være?

​I nybyggeri eller i nogle tilfælde ved større renoveringer af dit hus, kan det være en god ide at lade en arkitekt se på placeringen af trappen. Det er for at få den bedst mulige placering i forhold til husets indretning.

Er det derimod en udskiftning af en eksisterende trappe, sammenlægning af 2 etager eller skal den nye trappe placeres et andet sted i huset, så kan opgaven ofte løses ved at en af vore konsulenter kommer forbi og laver en gratis opmåling og vejledning.​

2) Er der plads til trappen på det ønskede sted

​En ny trappe fylder mere den de fleste forestiller sig. Dels er det fordi, at kravene til en god trappe er blevet ændret igennem årene, og dels fordi at trappens anvendelighed er afhængig af trindybde, trinhøjde, skridtlængde og hovedhøjde.

En typisk problematik ved en udskiftning af en trappe er, at der ikke er hovedhøjde nok, fordi trappehullet er for lille eller at trindybden ikke kan blive stor nok, fordi der ikke er plads til, at trappen kan blive lang nok. En trappe må ikke være for stejl at gå på, og trinene skal være så dybe, at de er store nok til at træde på. De fleste har fødder som kræver mindst 20 cm trædeflade på trappetrinene.

Vi anbefaler at hældningen på en trappe ikke er større end 45 grader, at trindybden ikke er mindre end 20 cm, og at trinhøjden ikke er større end 20 cm. Det betyder, at en ligeløbstrappe, som skal stige ca 280 cm fra gulv til gulv, også er nødt til at være ca 280 cm lang – vandret målt - som minimum. Jo længere trappen er, jo bedre er der mulighed for, at den kan blive god at gå på.

En ligeløbstrappe som skal stige ca 280 cm fra gulv til gulv vil være en supergod trappe, hvis den er 408 cm lang, men det er ikke så tit, at det er muligt på grund af pladsmangel. Vælger man en kvartsvingstrappe eller en halvsvingstrappe, er der flere muligheder for at vende trappen anderledes, men der skal stadig anvendes samme antal trin og samme trindybde.

3. Ligeløbstrappe - kvartsvingstrappe eller halvsvingstrappe

Ref.: 3021​

Ref.: 3001

Ref.: 3268

Nedenstående er tegnet 3 eksempler på trapper, som er hhv en ligeløbstrappe, en kvartsvingstrappe og en halvsvingstrappe. Alle 3 trapper har en højde på 280 cm og en hældning på ca 45 grader.​

KVARTSVINGSTRAPPE

LIGELØBSTRAPPE

HALVSVINGSTRAPPE

4) Evt. etablering af trappeåbning

​Når man har afgjort, hvor den nye trappe skal placeres, kan det være nødvendigt at lave et nyt trappehul, tilpasse et eksisterende trappehul eller blot få nedtaget en eksisterende trappe. Ved en større ændring af trappehullet eller etablering heraf, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at få foretaget en ingeniørberegning, som kan anvise, hvordan trappehullet kan laves. Det gør sig især gældende, hvis der skal skæres i spær eller i bjælker i etagedækket. Nogle kommuner kræver en ingeniørberegning, inden der gives byggetilladelse.

Vi er gerne behjælpelige med at få dette lavet og kan også tilbyde at fremstille trappehullet. Er der en trappe i forvejen, eller er trappehullet simpelt at fremstille, er det normalt ikke nødvendigt med en ingeniørberegning. Ingeniørberegninger koster typisk 5-7000 kr. inkl. moms, og fremstilling af et nyt trappehul kan koste fra 5000 kr. og opefter. Det er også vigtigt at overveje, om der mon ligger hindringer som vand/varmerør og el-ledninger eller andet, hvor man gerne vil have sin trappeåbning.

Ref.: 3252

Ref.: 3241

Ref.: 3662

5) Specielle krav til den nye trappe

​Inden der arbejdes videre med design og udseende, kan det være en god ide at overveje, om man har nogle specielle krav til trappen. Det kan f.eks. være krav til børnelåger og børnesikringslister, hvis der er børn i huset, eller det kan være krav til fugtbehandling af trappen i en fugtig kælder. Der kan også være brug for lys i trinene, særlig bredde på trappen, hvis den evt. skal gøres handikapvenlig, skridsikkerhedslister eller f.eks. skuffer/skab under trappen.

Ny Halvsvingstrappe med skridlister og Ref.: 3007

Ref.: 3564

Ref.: 3169

6) Trappens udseende og design

​Der findes rigtig mange muligheder for at designe din trappe med et udseende, som passer lige netop dig og din bolig. Vi tilbyder alle løsninger lige fra den mest funktionsdygtige og slidstærke kældertrappe, til trappen som egentligt er husets største møbel, og som derfor kræver et unikt design.

Ofte skelnes der imellem mere moderne design på den ene side, som er uden ret mange udskæringer, og som evt. også er fremstillet med mere glas eller stål end en almindelig trætrappe, og på den anden side klassisk design med flere udskæringer og mere specielle profiler. Typisk koster trapper mere, hvis de udføres med glas eller stål, fordi det er lidt dyrere materialer. I vores BILLEDGALLERI kan du hente inspiration, eller vores konsulent kan – ved opmålingen – tage udgangspunkt i, hvad der passer bedst til din bolig.​

​Ref.: 3600

​Ref: 3505

Alle trapper kan udføres som ligeløbstrapper, kvartsvingstrapper eller halvsvingstrapper både som buede trapper eller mere firkantede trapper. Der er også mulighed for spindeltrapper og vindeltrapper. I de fleste tilfælde vil trappens udseende også være afhængig af størrelsen på trappen og trappens hældningsgrad.

Når trappen er blevet opmålt, tilbyder vi sammen med tilbuddet både en grundplan af trappen samt 3-dimensionelle billeder, som giver en bedre fornemmelse af, hvordan trappen kommer til at se ud. Udover trappens design kan det også være vigtigt at vælge den rette træsort til trin og den rigtige overfladebehandling. I den sammenhæng kan vi tilbyde at tone trappens trin og evt. håndliste efter en farveprøve, hvis den nye trappe for eksempel skal passe sammen med et trægulv. Det er ikke altid, at det er muligt at ramme den rigtige farve, men vi kan komme meget tæt på, og hvis du ønsker det, kan vi lave en farveprøve på et trin, inden produktionen af den nye trappe sættes i gang. Hvis man ønsker en trappe med et ”ældet” udseende på trinnene, kan man børste træet og farve det før lakering, så det for eksempel får et udseende med mere patina.

PATINA​

MOSEEG​

BØRSTET

7) Kvalitetskrav til trappeprojektet

​Det er vigtigt, når man køber sin trappe at stille de rigtige kvalitetskrav til sin nye trappe. Først og fremmest er det vigtigt, at den, der måler op, også står inde for de mål, der er taget. Der er tømrer, trælaster og trappefirmaer, som foretager opmålinger, men som ikke vil garantere, at de mål, som de selv tager, er korrekte. Det vil sige, at hvis en ny trappe for eksempel er 20 cm for lang – ja så er det kunden selv, som står med problemet og som – i værste fald – skal bestille en ny trappe.

Trappeteamet.dk og Vinduespladsen giver garanti for, at de foretagne mål er korrekte.

Dernæst er det vigtigt, at trappen er fremstillet af de rigtige materialer. Det drejer sig bl.a. om de malede dele i en ny trappe. For eksempel vil en trappe, som er fremstillet af fyrretræ, efter et års tid kunne udskille brune harpikspletter igennem malingen og skulle males nogle gange over flere år for at vedblive at være pæn. Der er også nogle, som fremstiller trappen af billigere træplader belagt med MDF for at undgå dette. De malede dele på alle vore trapper er som standard fremstillet af enten bøgetræ eller birketræ. Det betyder, at din nye trappe aldrig får knastgennemslag, og at den vedbliver med at være pæn i mange år.

Herudover er det også vigtigt at vælge trin og håndliste i hårde træsorter. Det er fordi, det er her, at trappen slides ved brug. De hårde træsorter vi ofte anvender er blandt andet bøg, ask, eg, mahogni, bambus, ahorn, elm og valnød. Man kan også vælge fyrretræ, hvis det for eksempel skal passe til et gulv, men fyrretræ er meget blødt, og hvis man har et fyrretræsgulv, vil man også vide dette, fordi der nemmere kommer mærker heri. Hvis man vælger en trappe med for eksempel glasgelænder, er det vigtigt, at glasset har et lavt indhold af jern for ikke at virke grønligt ved opsætning. Vælger man en trappe med stålvanger og for eksempel svævende trin, er det vigtigt, at vangerne på den nye trappe er konstrueret rigtigt, så de kan bære trinene.

Det er muligt at overfladebehandle trin og håndliste med enten lak eller olie. Lak har den fordel, at den er slidstærk og også nem at vedligeholde. Den olie og lak, som vi bruger, er lidt mere skinnende, end den som de fleste trappe- og gulvfirmaer bruger. Det skyldes, at vi anvender et lidt tykkere lag for at opnå så slidstærk en trappe som muligt, som ikke skal genbehandles før om mange år.

​​

I vores BILLEDGALLERI kan du få inspiration til, hvordan din nye trappe skal se ud. Alle billeder af trapper i billedgalleriet er billeder af trapper, som Trappeteamet.dk og Vinduespladsen har monteret. Næsten alle trapper kan fremstilles som ligeløbstrappe, kvartsvingstrappe eller halvsvingstrappe. De viste trappeløsninger kan også kombineres, så du kan få lavet lige den nye trappe, som passer til dit hus

8) Opmåling og tilbudsfase

​Har man taget stilling til ovennævnte punkter, er det tid til at bestille trappeopmåling og få et tilbud. Trappeteamet og Vinduespladsen tilbyder at komme forbi og foretage en gratis opmåling samt give et uforpligtende tilbud. Vi forsøger at afklare alle ting ved opmålingen men hvis ikke trappehullet er klart, eller der er andre problematikker undervejs, kan det af og til være nødvendigt med en kontrolopmåling på et lidt senere tidspunkt.

Hvis du er interesseret i en overslagspris, kan vore erfarne konsulenter oftest give en rimelig præcis overslagspris i telefonen ved at spørge ind til, hvordan trappen skal være. Vi har hele tiden konsulenter kørende i alle dele af landet, men der kan alligevel godt være op til 10 dages ventetid på en gratis opmåling, fordi vi lige skal have planlagt turen først.​

Bestil en gratis opmåling her og få en kvalificeret vejledning med i købet.​


9) Levering og montering af trappe

​Når den nye trappe skal monteres, er det en god ide, at det også er det firma, som har opmålt trappen, der skal montere den. Det er for, at montagen kan foregå nemmest muligt, og for at der ikke er nogen misforståelser undervejs. Mange trælaster eller trappefirmaer tilbyder kun at levere trappen, men det er ikke altid, at der er enighed imellem leverandøren og dem, som står for montering af trappe, om hvordan trappen skal fremstilles. Derfor tilbyder vi altid montering af trappe med et af vore erfarne montage-teams. Alle vore montage-teams er uddannet på trappefabrikken og har erfaring i fremstilling af trapper.

Oftest har de været med til at bygge netop den trappe, som de skal montere. Derfor er de også de mest kvalificerede til dette. Da vi producerer trapper i Litauen og Polen, er det ofte teams herfra, som kommer og står for montering af trappe hjemme ved dig.

Kommunikationen med montørerne er oftest på engelsk, men der er altid tilknyttet en af Trappeteamets konsulenter til hvert trappeprojekt, som styrer kommunikationen. Skulle man ønske et af vores danske montørhold kan dette tilvælges, men det koster lidt mere. Trappemontering kan i langt de fleste tilfælde færdiggøres samme dag, men det afhænger lidt af trappens størrelse, trappens type, om byggepladsen er på 6. sal samt andre praktiske ting.​​

GRATIS OPMÅLING

10) Sådan forløber en trappesag typisk

​Kontakt Trappeteamet eller Vinduespladsen for at bestille en gratis opmåling eller en komplet vejledning i udskiftning af trappen. Herefter vil forløbet omtrent være som følger.

 • Du vil du blive kontaktet senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse, så vi kan aftale et møde med opmåling af din nye trappe.
 • Inden 3-5 arbejdsdage efter opmåling kommer et tilbud med tegningsmateriale. Trappetegninger skal evt. tilrettes, før trappen kan sættes i ordre. En tredjedel af trappens pris skal betales ved bestilling
 • Ugen før montage bliver du kontaktet af vores montageafdeling, som planlægger montagedagen og tidspunkt sammen med dig.
 • 3-6 uger ordrebekræftelse bliver trappen leveret og monteret.
 • Vi evaluerer efter din montering af trappe. Er trappen afsluttet tilfredsstillende, bliver projektet afsluttet, og faktura på restbeløb fremsendes til betaling.

Hele projektet tager ofte 6-7 uger fra første kontakt til trappen er monteret.

BILLEDER AF TRAPPER

Her kan du se, hvilke trapper vi producerer.

Noter referencenummeret, hvis du vil vide mere om produktet.​

Trappeteamet

- En del af Vinduespladsen.dk

CVR: 27987419

-----------

Østerskovvej 7, 6500 Vojens

Skovlunde Byvej 94, 2740 Skovlunde
Klamsagervej 27-29, 8230 Åbyhøj

​​

Tlf.: 77 34 33 32

info@trappeteamet.dk

VI DÆKKER HELE LANDET

FÅ GRATIS TILBUD PÅ en TRAPPELØSNING​

Bliv ringet op og få hjælp til dit trappeprojekt.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Trappeteamet.dk v/Vinduespladsen

Skovlunde Byvej 94
2740 Skovlunde

Trappeteamet.dk v/Vinduespladsen

Niels Bohrs Vej 5

6100 Haderslev

Trappeteamet.dk v/Vinduespladsen

Klamsagervej 27-29

8230 Åbyhøj